Dầu Lên Y Tá Cơn Đột Quỵ Ông Ta Đi

तस्वीर का शीर्षक ,

Dầu Lên Y Tá Cơn Đột Quỵ Ông Ta Đi, Thẩm Hạo không có chút thương hương tiếc ngọc, thoáng cái lại tăng nhanh tốc độ hơn một chút, từng chút từng chút dùng sức, giống như máy đóng cọc.