Thế,

तस्वीर का शीर्षक ,

Thế,, Hai người Thế Minh, Thế Phong mệt nhoài đi sang một bên ngồi nghỉ lấy sức, trong khi đó Thiên Hương và Ái Như bò về phía ba chồng mình.