Francois Papillon ( tình dục thể thao câu lạc bộ )

तस्वीर का शीर्षक ,

Francois Papillon ( tình dục thể thao câu lạc bộ ), Đám người Giáo sư Châu phía bên kia nhìn một lỗ lớn trên vách tòa nhà đối diện mà im lặng không biết nói gì….