Tôn mặc quần áo

तस्वीर का शीर्षक ,

Tôn mặc quần áo, Thông tin ban đầu chúng tôi thu thập được thì… Trong ba chiếc xe thể thao bị thiêu rụi thì có hai phương tiện thuộc về Nguyễn Tấn Minh, Trần Minh Hoàng.