Katie, Thiên thần đó là một lâu tóc phụ nữ da ngăm ai sẽ tốt

तस्वीर का शीर्षक ,

Katie, Thiên thần đó là một lâu tóc phụ nữ da ngăm ai sẽ tốt, Cả đám 6 thằng, giờ còn 5, mày đi nửa chỉ còn lủi thủi bốn thằng già tụi tao.