Germen lùn tóc cô gái tóc vàng chết tiệt khó 4

तस्वीर का शीर्षक ,

Germen lùn tóc cô gái tóc vàng chết tiệt khó 4, Là Trung nói bà… Gần như ngay lập tức trong đầu bà lại vang lên giọng nói của Hoài Trung.