Và lùn tóc đỏ Slurping Cặc

तस्वीर का शीर्षक ,

Và lùn tóc đỏ Slurping Cặc, Nhân lúc Thẩm Hạo nhất thời sửng sốt, Trương Uyển liền tránh thoát khỏi vòng tay của hắn, lắc lắc mông chạy lên lầu hai.