Tóc Nâu Liếm Và Rung Động

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc Nâu Liếm Và Rung Động, Hẳn là bị lão Bắc dùng linh lực hỏa hệ hong khô đi… Nam Hòa ngẫm nghĩ nói.