Thiên 119 Nhật bà, cọ Xát 1

तस्वीर का शीर्षक ,

Thiên 119 Nhật bà, cọ Xát 1, Mùi vị hơi quái dị song người đàn bà nuốt hết, tận hưởng đến giọt cuối cùng trên đầu lưỡi.