Chọc chán đen cô gái ra và chán cô gái da đen ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Chọc chán đen cô gái ra và chán cô gái da đen ..., Còn chuyện Phá cảnh đan mà ông vừa nói với lão Cang, cha Khánh Phương dĩ nhiên là không đúng sự thật.