Monica Hộ 18 tuổi,

तस्वीर का शीर्षक ,

Monica Hộ 18 tuổi,, Chứ thật ra con không có mục đích xấu gì cả, con còn chả biết tên họ của bác, rồi bác giàu nghèo ra sao thì lừa lọc bác làm gì cho tốn công.