Có giựt dây á tranny làm lộn xộn sau đó tắm,

तस्वीर का शीर्षक ,

Có giựt dây á tranny làm lộn xộn sau đó tắm,, Vậy thì con nói xem thời kỳ đồ đồng xa xưa làm sao một con người có thể sống lâu như vậy? Vì họ đều là tu chân giả sao cha? Đúng vậy.