Tóc Nâu Đưa Mẹ Ra Ngoài

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc Nâu Đưa Mẹ Ra Ngoài, Khánh Phương lại không nhìn bà mà nhìn cây chổi phía sau bà, nó có thể tự đứng thẳng như được treo trong không khí vậy.