Rico mập mạp

तस्वीर का शीर्षक ,

Rico mập mạp, Cặp vú to đẩy bung vành cổ áo rộng hoác, nghiệt nhất cộm tới phía trước rõ mồn một là hai cái núm nhọn nhọn.