Hai xúc tóc vàng hôn và ai được trói cho nóng mèo chơi

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai xúc tóc vàng hôn và ai được trói cho nóng mèo chơi, Bóng tối bao trùm thị giác, từng cơn gió lạnh lẽo thổi bên tai, mặt đất nhớp nháp đến ghê rợn, thi thoảng lại có những con gián bò qua bò lại trên những đống rác.