Sau Đen Y Tá 2...F70

तस्वीर का शीर्षक ,

Sau Đen Y Tá 2...F70, Xác định lại trên bản đồ… Tính tỷ lệ theo đường thẳng đi… Xong rồi… Chấm đỏ đó hẳn là ở khu vực này….