Hai xúc tóc vàng mà chết tiệt với một con c.

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai xúc tóc vàng mà chết tiệt với một con c., Nghe người cảnh sát trẻ báo cáo ông Cảnh ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn được truyền trực tiếp từ vệ tinh.