Có sừng teen trong tay ba trên giường

तस्वीर का शीर्षक ,

Có sừng teen trong tay ba trên giường, Giờ đây, khi đã đi quá nửa đời người, mọi quan tâm của bà chỉ tập trung vào sự trưởng thành của cậu con trai và tiến trình phát triển tập đoàn Hoàng Gia mà thôi.