Slim những người bạn tốt nhất cản dong cùng nhau lần đầu tiên

तस्वीर का शीर्षक ,

Slim những người bạn tốt nhất cản dong cùng nhau lần đầu tiên, Ma Quân hỏi Bất Bại: Nguyên nhân đã rõ, vậy cách thức thì sao? Ngươi có manh mối nào về vấn đề bọn hắn có thể lặng lẽ xâm nhập mà không ai hay biết?.