Phụ Nữ Lớn Tuổi Hơn Dã Ngoại 1

तस्वीर का शीर्षक ,

Phụ Nữ Lớn Tuổi Hơn Dã Ngoại 1, Quả cầu vỡ vụn, Dương hóa thành Hắc Vũ Tiên Long vỗ cánh bay vút lên, Nghịch Thiên Kiếm xuất hiện trên tay bị Dương đem đâm vào tim mình.