Eve, cô Dâu,

तस्वीर का शीर्षक ,

Eve, cô Dâu,, Do tính toán sai phương hướng nên lực chạy lẹ của anh đen nó mất đà và thế là xô đẩy cơ thể của Thảo Vy té nhào xuống lối dâu tây.