Dơ dáy, cảnh sát đầy tiền

तस्वीर का शीर्षक ,

Dơ dáy, cảnh sát đầy tiền, Nga gửi tấm hình mới chụp cho Dương kèm dòng tin vầy có đủ bất ngờ chưa?.