Thằng Floppin trong Xanh Băng Lụa Thong & Quân đội Silkies

तस्वीर का शीर्षक ,

Thằng Floppin trong Xanh Băng Lụa Thong & Quân đội Silkies, Thường thì khi nói tới ông Hải người quen không nhắc về thành tựu kinh tế mà nhìn vào cuộc sống gia đình nhiều hơn.