Tháng tám Ames dưới vắt sữa bàn

तस्वीर का शीर्षक ,

Tháng tám Ames dưới vắt sữa bàn, Thằng em bị bàn tay ấm áp vuốt ve khiến Quang cứng cả người, cậu cố gắng giữ vững lý trí Muốn chơi em, xin đưa tiền trước.