Cô mặt như một throatpussy

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô mặt như một throatpussy, Một giọng nói đanh thép từ cuối hội trường vang lên cắt ngang lời phát biểu của ông Quân.