Người á rập cô gái nhảy cổ đại đít

तस्वीर का शीर्षक ,

Người á rập cô gái nhảy cổ đại đít, Một đôi nam nữ đang quấn quýt nhau trên một mỏm đá ngầm các mặt biển một mét.