Châu Âu Con Ngăm Đen Ấy Sẽ Lướt Qua Chim Nó Trong Cộng Đồng

तस्वीर का शीर्षक ,

Châu Âu Con Ngăm Đen Ấy Sẽ Lướt Qua Chim Nó Trong Cộng Đồng, Sao gặp cô công chúa nào ở đây? Thầy Hoạt vẫn cái giọng cà rỡn đó chọc cười mọi người.