Qua lỗ,

तस्वीर का शीर्षक ,

Qua lỗ,, Suy cho cùng Dương nói cũng có lý, đụ giải tỏa cái sướng mà không để lại hậu quả, không bị ai phát hiện thì cuộc sống này vẫn phẳng lặng êm đềm có gì phải lo nghĩ.