Pigtails Vớ Violet Thẻ, violet vớ pigtails ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Pigtails Vớ Violet Thẻ, violet vớ pigtails ..., Khánh Phương quay ngoắt lại phía sau, suýt nữa đã hét lên mà ngất tại chỗ.