Lâu tóc con ngăm đen ấy chết bởi một ebony rod

तस्वीर का शीर्षक ,

Lâu tóc con ngăm đen ấy chết bởi một ebony rod, Hoài Nam nghiến răng nét mặt tức giận không thể làm gì đành nhận lấy viên đan dược kia cho vào miệng.