Tuyệt vời, thủ dâm

तस्वीर का शीर्षक ,

Tuyệt vời, thủ dâm, Dương đáp: Chỉ là hơi bất ngờ, cứ tưởng có hai kẻ cùng đứng hạng nhất trên Hùng Vương Bảng đã đủ bất ngờ, mấy ai ngờ lại có một kẻ chiếm đến hai hạng trong tốp đầu.