Cô gái tóc vàng mặt phân chia

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô gái tóc vàng mặt phân chia, Tề Thiên Ma Tôn gặp Sùng Lãm, một hoàng tử trẻ tuổi ham chơi mang tiếng phế vật vì sở hữu linh hồn không màu, lại là con lai giữa nhân tộc và long tộc nên càng bị kỳ thị.