Tóc vàng, với xoăn vàng dance

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc vàng, với xoăn vàng dance, … Alo… anh nghe… … Ừ… ừ… bậy nào… làm gì có… ừ… ừ… … Ừ… ừ… rồi… rồi… ừ… … Ừ… ừ… anh biết rồi… anh về ngay… ừ ừ….