Hai y tá cho riêng mình

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai y tá cho riêng mình, Hội chỉ muốn mình đủ năng lực quay ngược thời gian để chém giết tất cả những tên điên cuồng mất nhân tính đó.