POV Cayden Moore

तस्वीर का शीर्षक ,

POV Cayden Moore, Cha, họ ép cả nhà mình vào đường cùng mà cha vẫn nói tốt cho họ sao, con quyết định rồi, còn lâu con mới gả cho cái tên mập đó.