Châu á pannty,

तस्वीर का शीर्षक ,

Châu á pannty,, Bên dưới của Khánh Phương đã rất nóng, còn ướt đẫm vì những ngón tay đùa nghịch của Huy.