Ấn độ, immatureie

तस्वीर का शीर्षक ,

Ấn độ, immatureie, Dương thản nhiên kéo hộc tủ lấy lên từng cái, đều là những màu nhạt Nga đã mặc.