18 tuổi châu âu,

तस्वीर का शीर्षक ,

18 tuổi châu âu,, Tần Phỉ Vũ hờn dỗi lườm hắn một cái, Thẩm Hạo nhất thời hưng phấn không khép miệng lại được.