Tóc vàng Gợi cảm tính, đồ và cô bé tuyệt vời

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc vàng Gợi cảm tính, đồ và cô bé tuyệt vời, Năm phút sau Hoàng Bá nhìn chiếc thuyền phao bập bềnh trên mặt biển trôi đi xa dần.