Trinh nữ,

तस्वीर का शीर्षक ,

Trinh nữ,, Dương gục lên lưng Nga, sức nặng của hai cơ thể khiến đầu gối không thể đỡ nổi nên toàn thân Nga cũng đổ ầm xuống nệm.