Hai lớn mông ra ngoài

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai lớn mông ra ngoài, Trong tư thế ấy, vẻ hiền dịu của cô gái Huế thường ngày hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một thiếu phụ vừa được thỏa cơn dâm đang nằm lịm đi vì sướng.