Vulcan nhồi

तस्वीर का शीर्षक ,

Vulcan nhồi, Nga nghiêng mặt lim lim cố nói gì đó nhưng Dương không nghe thấy, mắt nó cũng sụp xuống rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên lưng mẹ.