Les Orgy Gái Chắc

तस्वीर का शीर्षक ,

Les Orgy Gái Chắc, Nhưng nàng có thể ra tay giết bà ta sao? Dù nàng mất đi ý thức trước khi Hoàng Yên tới nhưng nàng đã được biết mình và Trung hoàn toàn là do bà ta cứu ra.