Kẹo Martinez - Chân Việc Làm Phim

तस्वीर का शीर्षक ,

Kẹo Martinez - Chân Việc Làm Phim, Lớp vải đỏ che chắn khá nhiều phía sau mông nhưng lại nhỏ gọn ở phía trước đậy vừa đủ phần mu.