Nhỏ ngực con gà chết khó khăn

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhỏ ngực con gà chết khó khăn, Nhìn những đứa trẻ mất cha mẹ, những người vợ mất chồng, người cha mất con… lòng Dương vừa đau vừa căm giận vô cùng.