Nóng, Nóng, Nóng á Gái Và cam tươi ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng, Nóng, Nóng á Gái Và cam tươi ..., Bên ngoài kia cuộc sống vẫn diễn ra êm đềm nhưng trong ngồi nhà này thì những cơn địa chấn lại nối tiếp nhau tuôn trào như thác lũ.