Khốn Kiếp Lại Làm Một Người Rất Nóng Thổi Kèn

तस्वीर का शीर्षक ,

Khốn Kiếp Lại Làm Một Người Rất Nóng Thổi Kèn, Dương thừa biết trong Nhi đang cuồng dậy sóng ngầm nhưng vẫn cố tình dửng dưng trêu tức.