Cao gót và đôi vớ lesbo

तस्वीर का शीर्षक ,

Cao gót và đôi vớ lesbo, Ngăn cách giữa phần chóp với phần thân là một cái ngấn, chính là vành đai đánh dấu giới hạn của đầu khấc, chỗ này cũng chứa rất nhiều dây thần kinh.