Nghiệp dư vớ chàng tệ thằng

तस्वीर का शीर्षक ,

Nghiệp dư vớ chàng tệ thằng, Ừm… Những thanh kiếm cổ của các đời vua, các vị tướng trong khung kính đó… Chúng hầu hết là phi kiếm đấy.