Ebony chân cưng Katia De là lys sâu

तस्वीर का शीर्षक ,

Ebony chân cưng Katia De là lys sâu, Thái độ của Thiên hương vẫn vậy nàng rất lễ phép với ông Hưng, vẫn chưa có một câu trách mắng chửi rủa, hay đơn giản nhất chỉ là một ánh mắt khinh bỉ nhìn ông.